17. apríla 2019

Hana Palac: Odkaz Jána Kuciaka

Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať názory ostatných. Je to jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. Ale je to pravda v dnešnej dobe? Naozaj môžeme vždy povedať vlastný názor bez následkov?

16. apríla 2019

Filip Jalšovec: Prečo je sloboda médií dôležitá

Videl som dokumentárny film o vražde slovenského novinára Jána Kuciaka. Vražda Jána Kuciaka bola útokom na demokratické hodnoty súčasnej slovenskej spoločnosti a priniesla so sebou začiatok procesu zmeny.

12. apríla 2019

Sara Šabani: Sloboda slova

Sloboda prejavu alebo sloboda slova je možnosť hovoriť naše názory, všetko, čo si myslíme, bez obavy a strachu, že nás niekto zabije alebo potrestá. Ona charakterizuje demokratické krajiny, kde sa možno vyjadriť akýmkoľvek spôsobom chceme. Nikto nás neobmedzuje, ale hranice aj tak existujú. Môže sa používať iba v medziach slušnosti a pravdivosti, jednoduchšie povedané, nemali by sme povedať všetko, čo nám slina na jazyk donesie.

2. apríla 2019

Lucija Ažić: Sloboda prejavu a dôležitosť novinárov

Sloboda prejavu je právo vyjadriť svoje názory bez toho, aby boli potrestané. Je jedným zo základných ľudských práv a je základným princípom demokracie. Myslím si, že všetci by mali mať slobodu prejavu, a tí ktorí ju už majú, mali by ju bez strachu používať. Bohužiaľ, v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, je strach veľkým problémom. Ľudia sa obávajú niečo povedať, lebo vedia, že, ak povedia niečo alebo napíšu, čo „nesmú“...