29. marca 2019

Vlatka Pezer: Prečo sú novinári dôležití

«Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.» (Tretí oddiel, Politické práva, článok 26). Toto hovorí článok, ktorý sa nachádza v Ústave Slovenskej republiky.

Jedno z dôležitých práv, ktoré má človek, je vedieť, čo sa deje v krajine, v ktorej aj žije. Občania by takéto informácie nevedeli, keby neexistovala profesia ako žurnalistika. Joseph Pulitzer bol jedným z najmocnejších žurnalistov v dvadsiatom storočí a povedal, že novinár vždy musí bojovať za pokrok a reformu, nikdy by nemal tolerovať nespravodlivosť alebo korupciu, vždy sa musí postavit proti privilegovaným triedam, nikdy sa nesmie báť napadnúť zlo a tak ďalej.

Prečo je dôležite, aby novinár bol nebojácny a odvážny? Presne preto, aby mohol získať informácie, niekedy aj na nebezpečných miestach, s cieľom informovať občanov o tom, čo sa deje v ich krajine a o tom, aké rozhodnutia vláda a vyššia štátna moc prijali. V minulosti novinári nemali právo písať o čomkoľvek chceli, ale mali presné témy, o ktorých mohli písať. V súčasnosti sa tieto práva zmenili a novinári aj spisovatelia teraz majú oveľa väčšiu slobodu prejavu, ba dokonca úplnú slobodu.

Negatívne udalosti z nedávnej minulosti začínajú meniť naše názory a kúsok po kúsku začíname nedôverovať v slobodu, ktorú nám sľubuje naša ústava. Hrozné vraždy slovenského noviára Jána Kuciaka, maltskej novinárky Dephne Caruany Galizie a vražda novinára Džamála Chášukdžího zo Saudskej Arábie, nastoľujú nám otázku, či vôbec existuje ľudská sloboda. Môžeme dokonca veriť v ochranu nášho štátu, ktorú nám poskytuje?

Ako hlavný motív vrážd označili prácu týchto novinárov. Oni sa zaoberali dôležitými štátnymi  informáciami a vyšetrovali daňovú spreneveru a podozrivé pracovné činnosti ľudí blízkych štátnym orgánom, korupciu a rôzne iné veci, ktoré považovali za veľmi dôležité, aby o nich občania vedeli.

Ide o vraždy, ktoré boli spáchané z politických dôvodov. Špinavé tajomstvá vlád, ktoré mali vyplávať na povrch, vyvolali strach v štátnych orgánoch, ktoré začali robiť nesprávne rozhodnutia a tie prinášali obrovské následky. Medzi novinármi sa tiež začal vytvárať strach. Zamestnanci majú problém so svojimi zamestnávateľmi, ktorí im začali rušiť práva a znižovať slobodu písania. Ešte horšiu situáciu majú novinári, ktorí nemajú pracovnú zmluvu – tí, ktorí pracujú na voľnej nohe a študenti. Vysoké zneužívanie študentov ako lacnej pracovnej sily spôsobuje príjem nekvalitných informácií. Je teraz príliš málo investigatívnej žurnalistiky a príliš veľa povrchnej a plytkej žurnalistiky. Odborníci, ktorí potrebujú informovať, vyšetrovať a informovať verejnosť, sú ignorovaní.

Novinár a jeho činnosti sú spoločensky veľmi dôležité, pretože nám umožňujú rýchly príjem informácií, bez ktorých by sme teraz nevedeli žiť. Je viac a viac protestov, pomocou ktorých ľudia bojujú za svoje práva v porovnaní s tým, ako sa to robilo v minulosti. Musíme sa spojiť a bojovať za svoje práva a za práva iných, pretože lev vzájomnou podporou môžeme urobiť zmeny.

Pre Slovenskú kravatu napísala Vlatka Pezer.

Vlatka je v 3. roku bakalárskeho štúdia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára