29. marca 2019

Vlatka Pezer: Prečo sú novinári dôležití

«Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.» (Tretí oddiel, Politické práva, článok 26). Toto hovorí článok, ktorý sa nachádza v Ústave Slovenskej republiky.

28. marca 2019

Monika Cecelja: Dôležitosť žurnalistiky a slobody prejavu

Ak by sa nás niekto spýtal, ako vyzerá náš obyčajný deň, každý z nás by povedal rozdielne veci, ale jedna vec by pravdepodobne bola rovnaká – každý z nás je aspoň raz denne v kontakte s nejakým typom masmédia. Ráno, pred nástupom do práce, čítame noviny, na ceste do práce počúvame rádio v aute, v práci surfujeme na internete, i keď prídeme domov, sledujeme tiež správy v televízii. To všetko sú formy žurnalistiky, s ktorými sa stretávame každý deň. Prečo potom má žurnalistika takú veľkú úlohu v dnešnej spoločnosti?

27. marca 2019

Magdalena Mioković: K slobode slova

Sloboda slova nie je iba sloboda, ale aj povinnosť. Aby sa sloboda slova zodpovedne používala, musíme si odpovedať na otázku: „Čo je sloboda slova?“ Sloboda slova  označuje právo jednotlivca, aby vyjadril svoj vlastný názor bez strachu, aspoň ja si to myslím. Sloboda slova je ľudské právo, ktoré by všetci mali mať a mohli ho použiť bez strachu a následkov. Najmä novinári.

24. marca 2019

Filip Jalšovec: Počúval som Dejiny, spoločný podcast denníka Sme a Historickej revue

Počas dvoch minulých týždnov som na ceste na fakultu počúval podcast Dejiny denníka Sme a časopisu Historickej revue. Tento podcast som si vybral, pretože správ z politiky už mám po krk, a zo všetkého ponúkaného ma zaujali Dejiny.

8. marca 2019

Hana Palac: Počúvala som podcast Denníka N

Minulý týždeň som začala počúvať podcast Denníka N. Dajú sa na ňom počúvať všetky najnovšie správy. Moderátor tohto podcastu je Braňo Bezák, ktorý hovorí rýchlo, ale nemala som žiadne ťažkosti s porozumením.