7. decembra 2018

Lucija Ažić: Rodičov považujem za svoj vzor

Medzi všetkými ľuďmi, ktorých poznám, sú len moji rodičia tí, ktorí mali vplyv na môj život. Oni sú mojím vzorom. V každom z nich som našla niečo, čo obdivujem.

Moja mama je žena, ktorá nikdy nepovedala, že je pre ňu niečo ťažké alebo že je unavená. Nikdy sa nestalo, že by na stole nebol pripravený obed alebo uprataný dom. Samozrejme, moja mama sama pripravovala jedlo a upratovala dom, kým sme boli deti, ale keď sme vyrástli, pomáhali sme jej a stále jej pomáhame.

Svojím výzorom a duchom pôsobí mlado. Ku každému je milá, priateľská a správa sa prirodzene. Jej vlastnosti sú určite čestnosť a úprimnosť. Ked si to situácia vyžaduje, vie byť aj energická a prísna. Myslím si, že je dobré, že je niekedy prísna, pretože deti musia poznať hranice a nerobiť, čo chcú.

Moja mama tiež mala veľký vplyv na môjho otca. Keď sa zobrali, otec nevedel nič variť, len vedel piecť na rošte. Oni sú spolu dvadsaťšesť rokov a môj otec vie variť pätnásť rokov. Naučila ho variť a otec teraz má veľmi rád varenie. Môžem povedať, že veľmi dobré varí. Dokonca sú aj niektoré jedlá chutnejšie ako mamine.

Môj otec je tiež vzorom v mojom živote. On tiež nikdy nepovedal, že je pre neho niečo ťažké a že je unavený. Jeho vlastnosti sú zodpovednosť, pracovitosť a šikovnosť. Tiež ako mama vie byť prísny, keď je potrebné. Je to človek, ktorý chce pomôcť všetkým. Keď ho poprosí o niečo nejaký kamarát, neváha ísť pomôcť, aj v zlom počasí, kedy by sa iným nechcelo ísť von z domu.

Má veľkú chybu, a to, že fajčí. To nie je dobré pre jeho život. Hovoril nám, že fajčenie je škodlivé a aby sme nefajčili, ale on to robí. Jediná dobrá vec je, že nefajčí doma, ale vonku. Týmto spôsobom aspoň my nedýchame dym.

Mám svojich rodičov veľmi rada. Sú to ľudia, každý inej povahy, predsa je v nich niečo, prečo som si ich vybrala za svoj vzor.

Pre Slovenskú kravatu napísala Lucija Ažić.

Lucija Ažić je študentkou 3. roka bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára