3. decembra 2018

Dora Bošković: Môj vzor Malála Júsufzaj

Osoba, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá a ktorá podľa mňa urobila veľa dôležitého, je Malála Júsufzaj, pakistanská študentka a aktivistka za práva detí. Kvôli udalosti, ktorá sa stala v roku 2012, keď ju Taliban postrelil do hlavy a krku, a ona prežila, dnes bojuje, aby ženy a deti mali lepšie možnosti v spoločnosti. Pretože sa aktivizovala v oblasti zabezpečovania vzdelávania žien, vláda v Pakistane sa napríklad rozhodla otvoriť školu pre chudobné deti a ženy.

Malála má len 21 rokov a urobila toľko vecí, ktoré nikto vo vyšších pozíciách vo vláde nikdy neurobil, ale neprestajne ich sľuboval. Okrem toho, ona je najmladšia osoba, ktorá získala Novelovu cenu za mier, keď mala iba 17 rokov. Rok predtým navštívila Organizáciu Spojených národov, kde tiež hovorila o dôležitosti vzdelania a prečo by dievčatá mali mať právo vzdelávať sa. V auguste 2014 Malála napísala a publikovala memoáre pod názvom Volám sa Malala. Príbeh dievčaťa, ktoré bojovalo za vzdelávanie a ktoré postrelil Taliban.

Prečo je práve Malála môj vzor a prečo je práve ona pre mňa zaujímavou osobnosťou? Odpoveď je dosť ľahká. Je iba o rok mladšia odo mňa a už urobila viac než väčšina ľudí, ako som napríklad ja, ostatní o tom môžeme len snívať. Môže byť vzorom pre všetkých, bez ohľadu na to, či sme muž alebo žena, starší alebo mladší. Všetci musíme konať dobro, lebo dobro sa dobrom opláca.

Pre Slovenskú kravatu napísala Dora Bošković.

Dora Bošković je študentkou 3. roka bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára