29. novembra 2018

Tea Čanji: O filme Kandidát

V kine Europa bol Týždeň českého a slovenského filmu. Jedanásteho októbra som išla do kina pozrieť si film Kandidát. Film bol natočený v roku 2013. Nemala som veľa očakávaní od filmu, ale bola som príjemne prekvapená.

Film je politický triler a komédia. Sleduje dva paralelné príbehy, ktoré sú prepojené. Prvý príbeh je viazaný na riaditeľa marketingovej firmy – Adama Lamberta a druhý sleduje dvoch mužov, ktorí sledujú Adama.

Vzťah medzi tými mužmi bol veľmi smiešny. To pomohlo filmu potlačiť vážnosť. Na druhej strane, často je pri dramatických scénach spomalený obraz. Páčilo sa mi to, pretože to vyvoláva napätie. Hudba tiež mala dôležitú úlohu pri vyjadrovaní napätia. V určitých častiach filmu je atmosféra nepokojná kvôli tmavým záberom. Pre mňa vrchol napätia bola tvár Petra Potôňa, ktorý bol v každej scéne natáčaný tak, že sme mu ju nevideli.

Viackrát je používaný veľký záber, aby sa zdôraznila nálada herca. Herecké výkony neboli zlé, ale ani skvelé. Na niektorých hercoch možno vidieť, že nemajú veľa skúseností.

Myslím si, že veľmi veľkú úlohu vo filme malá minca Adama Lamberta, ktorá bola symbol šťastia. Keď je minca ukradnutá, Adam stráca šťastie.

V rámcovom príbehu vidíme dnešný vzťah cirkvi k politike. V skutočnosti vidíme kritiku režiséra voči cirkvi. On jasne ukazuje svoj postoj. Fungovanie spoločnosti je tiež znázornené. Ľudská spoločnosť je zobrazená so všetkými jej slabosťami. Jedna z viditeľných je naivnosť – na nej je dej postavený. Adamova postava ukazuje, ako je človek schopný všetkého, aby manipuloval s ostatnými. Dnešná spoločnosť stratila svoju morálnu hodnotu a je pripravená urobiť čokoľvek, aby dosiahla cieľ, bez ohľadu na dôsledky. Nakoniec chcem povedať, že sa mi páčil film. Bola som prekvapená, že Peter zomrie na konci. Bolo to neočakávané.

Pre Slovenskú kravatu napísala Tea Čanji.

Tea Čanji je v 2. roku bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára