7. novembra 2018

Sara Šabani: O filme Kandidát

Na začiatku filmu som bola veľmi skeptická, lebo nemám rada politiku a nič, čo sa jej týka, ale - napriek tomu -, keď sa film začal, na prvý pohl'ad som bola unesená. Máloktorý film ma dnes zaujme a Kandidát ma hneď zaujal krásnou rýchlo plynúcou slovenčinou.

Dej sa odohráva na Slovensku, keď prebieha kampaň na prezidenta republiky. Hlavný hrdina Adam Lambert bol poprosený od biskupa, aby - spolu so svojimi kolegami a svojou milenkou - urobil reklamu na Petra Potôňa, z ktorého by mali urobit' nového prezidenta Slovenskej republiky.

Adam bol ambiciózny, veril sám v seba, bol svojvoľný a urobil všetko, čo bolo v jeho moci, aby vyhral, lebo jeho protivník Ivan vedie na opačnej strane. Oni dvaja uzavreli stávku a kto vyhrá, dostane bohastvo toho druhého.

Na začiatku Peter nebol veľmi populárny, ale keď zistili, že je priamy potomok Ľudovíta Štúra, situácia sa zmenila, ale nie tak, ako Adam chcel. Adam vymyslel atentát na prezidenta, lebo koho budú ľudia viac voliť, než kandidáta, na ktorého chceli spáchať atentát. Bohužiaľ, keď sa stal atentát, náboj strelnej zbrane nebol falošný a Petra naozaj zabili.

Dvaja kolegovia, Čech a Slovák, odpočúvali Adama a cez film dávali smiešne komentáre. Zamestnala ich jeho žena, ktorá ho chcela zničiť.

Na konci sa mu to, v dohovore s lekárom, podarilo a zhotovil z nezávislého kandidáta z ľudu prezidenta, ktorý mal najkratší mandát v histórii Slovenska.

Počas filmu sa tiež hovorí o odlišnostiach medzi českým a slovenským jazykom a medzi Slovákmi a Čechmi, čo bolo veľmi zábavné a vtipy boli kvalitne vymyslené. Mohlo sa počut' veľa škaredých a zlých slov, ktoré som si, samozrejme, nezapamätala a nikdy ich vo svojom živote nepoužijem.

Hlavná myšlienka filmu nám ukazuje, aký vplyv majú médiá na nás a ako manipulujú s nami pomocou informácií. Všetko, čo nám je ponúkané, absorbujeme ako špongie a veríme čomukoľvek, podl'a toho sa správame a nakoniec tak aj volíme. Realita teda už nie je realita a voľby už nie sú voľby, ale jednoduchá manipulácia.

Vo všeobecnosti je film dobre urobený a odporučila by som ho.

Pre Slovenskú kravatu napísala Sara Šabani.

Sara Šabani je študentkou 3. roka bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára