17. mája 2016

Falošný priateľ

Každé ráno vystávam,
O slovenskom jazyku rozmýšľam.
Taký podobný,
Ale naozaj rozdielny. 

Spisovná slovenčina,
Skoro ako dialektická chorvátčina.
Veľa rovnakých slov s rovnakým významom,
Ale tiež veľa rôznych slov s iným významom.

Chcete hovoriť s kamarátom,
Urazíte kolegov.
Vidíte, že nemáte priateľov,
Hovoríte iba so psom.

Ťažké je skonštruovať správnu vetu,
Falošný priateľ v jazyku.

Oblak je podobný mraku,
Ale mrak nie je temnota.
U nás je manželstvo brak,
A temperatúra je teplota.

Reč znamená slovo,
Slovo je iba písmeno,
„Písmen“ človek je gramotný,
A úžasný opakom perfektný.

U nás je loď brod,
A brod je v rieke na prechod.
Našťastie, môžeme spolu žiť,
A v mori brodiť.

Hodina je šesťdesiat minút,
A musím teraz odkvitnúť,
Lebo neznamená celý rok,
Napredok je u nás pokrok.

Chodenie vpravo,
Nie je chodenie vpred.
Sedieť na lavičke,
Je v Chorvátsku veľmi nebezpečné.

Každý sa musí učiť,
Dlho sedieť a čítať.
Vedieť  slovo použiť,
Alebo stále mlčať.

Tento text získal 1. miesto v kategórii poézia súťaže Kukučínov Jadran.

Matej Hasnek je v 3. roku bakalárskeho štúdia slovakistiky na Univerzite v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára