8. apríla 2014

Nevyriešený prípad? (3): Veľká láska

Keď odišli detektívi, Peter začal rozmýšľať o minulosti - o Kvetoslave. Zoznámili sa v roku 1989, keď sa Kvetoslava opýtala či môže mu pomôcť v kostole. Spomenul si, že nikdy nevidel takú peknú mladú ženu a vedel, že musí jej povedať, že chce jej pomoc iba, aby sa trochu dlhšie mohol s ňou rozprávať a pozerať sa na ňu. Kvetoslava povedala, že príde každý deň pred omšou a zostane po omše, aby mu pomohla upratať.

Po niekoľkých týždňov Peter už vedel, že sa zamiloval do Kvetoslavy a bolo pre neho veľmi ťažké správať sa ako kňaz. Pamätal si, ako sa pozrela naňho a povedala mu: Mám veľké tajomstvo a viem, že je to hriech, ale musím to povedať! Milujem ťa!

Nasledujúce mesiace Peter bol šťastný ako nikdy v živote. Kvetoslava sa stala centrom jeho života, jeho celý svet. Vedeli, že nemôžu bývať spolu, ale keď mu povedala, že je tehotná a že je to jeho dieťa, povedal jej, že sa o ňom budú spolu starať. Kupoval darčeky pre ich dieťa a začal kradnúť peniaze z kostola a jej dávať, aby mohla kúpiť všetko, čo potrebuje.

Keď sa narodila ich dcéra Saša, starali sa o ňu, ale tiež vedeli, že jej nikdy nepovedia, kto je jej otcom a povedia jej, že kňaz je iba dobrý človek, ktorý sa o nich stará. Saša bola pekné malé dieťa, ktoré malo všetko, čo potrebuje, lásku svojich rodičov a Peter a Kvetoslava sa správali, ako keby boli manželia, všetko robili spolu. Šťastne žili celý rok, ale vtedy sa stalo niečo strašné, kostol vyhorel do tla a Peter musel odísť do Ríma. Povedať Kvetoslave, že musí odísť a nechať ju a Sašu samé bolo to najťažšie v jeho živote. Posledné dva týždne pred cestou do Ríma boli smutní, plakali a nevedeli, či sa Peter vráti späť. Aj Saša cítila, že niečo nie je v poriadku.

Peter sľúbil Kvetoslave, že sa vráti a že každý mesiac jej bude posielať peniaze na Sašu. Odišiel a myslel na Kvetoslavu a Sašu, o tom ako šťastní budú, keď sa vráti a vedel, že iba láska, ktorú k nim cíti, mu pomôže, aby vydržal mesiace alebo roky, ktoré nebudú spolu. Nevedel, ako sa mýlil, keď myslel, že nič sa nezmení.

... to be continued...

Pre Slovenskú kravatu napísala Lucija Devčić.

Lucija Devčić je študentkou 3. roka bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára