16. marca 2014

Nevyriešený prípad? (1): Pôstny hemendex

Tichý Jozef nebol stále tichý, ale prestal hovoriť po udalostiach pred desiatimi rokmi.

Bol piatok a Tichý Jozef raňajkoval hemendex, keď počul klopanie na dvere. Rýchlo vyhodil všetko z taniera, lebo bol pôst a nechcel aby ho videli, že robí niečo hriešne.

Vo dverách stála detektívka Hana P. a jej partner Branislav Š. Keďže bolo ráno, detektívka Hana sa nestihla dobre namaľovať a potrebovala silnú kávu. Branislav strávil s Hanou príjemnú noc, ale nerozumel, prečo je Hana taká nervózna.

Tichý Jozef im ponúkol kávu a napätý sa opýtal, čo sa deje.

Detektív Branislav mu položil otázku, kedy videl naposledy bývalého kostolníka Martina M. Tichý Jozef mlčal.

Detektívka Hana si chcela zapáliť cigaretu, ale Tichý Jozef ju zahriakol, že je v kostole a je to hriech.

„A prečo potom cítim šunku, keď je pôst?“ opýtala sa detektívka Hana s úsmevom na tvári. Tichý Jozef opäť mlčal.

V tej chvíli všetci začuli hlasné kroky.

Prichádzal opitý Peter a zvýšeným hlasom sa opýtal: „A vy ste kto? Prišli ste na spoveď? Je sobota, dnes nespovedáme.“

Hana odfúkla cigaretový dym a s hlasom plným opovrhnutia zareagovala: „Pánko farárko, dnes je piatok!“

Branislav sa na ňu prenikavo pozrel a očami jej naznačil, aby bola slušná a tentoraz položil tú istú otázku Petrovi: „Kedy ste naposledy videli kostolníka Martina M.?“

Peter zrazu vytriezvel a poprosil detektívku Hanu o cigaretu. Potreboval získať čas, aby porozmýšľal nad odpoveďou. Po chvíli prehovoril: „Omša sa začne o päť minút, teraz nemám čas.“

Túto časť napísali spoločne lektor a študenti 3. roka bakalárskeho programu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára