8. novembra 2013

Lucija Devčić: Sisak včera a dnes

Pred dvomi tisícmi rokmi na miesto, kde sa dnes nachádza Sisak, prišli Rimania a vybudovali mesto, ktoré sa volalo Siscia. Aj dnes môžeme nájsť ich domy, riad a iné veci. Od tohto času sa Siscia a potom Sisak stal dôležitým mestom v Chorvátsku.

Lucija Devčić
V roku 1591 boli medzi Chorvátmi a Turkami boje v okolí Sisaku, Chorváti vyhrali a Sisak sa stal ešte dôležitejším mestom nie iba v Chorvátsku, ale tiež v Európe.

V 20. storočí sa začal rozvoj priemyslu (ropný a drevársky priemysel a oceliarne), čo bolo ľahké, pretože sú 3 rieky v meste, čo znamenalo dobré spojenie s inými mestami.

Počas druhej svetovej vojny väčšina bola zničená, ale sa všetko rýchlo vybudovalo a Sisak sa stal jedným z dôležitých centier priemyslu.

Počas poslednej vojny rafinéria a oceliarne boli zničené a po vojne oceliarne fungovali ešte niekoľko rokov a už nefungujú. Niekedy v oceliarni pracovalo viac ako 20 000 ľudí a v rafinérii viac ako 10 000 ľudí. Ako som už napísala oceliarne nefungujú a v rafinérii dnes pracuje menej ako 1 000 ľudí. Môj otec je jeden z pracovníkov.

Situácia v meste sa zmenila, ľudia sú nezamestnaní a hľadať prácu v meste nemá zmysel. Mesto, ktoré niekedy bolo centrom priemyslu, dnes sa rozkladá, všetko, čo niekedy fungovalo, dnes nefunguje alebo je predané a ľudia čakajú a nevedia, čo sa stane s nimi a ich prácou.

Problém je taký, že rodiny niekedy pracovali v INA alebo v oceliarni - napríklad v INA pracuje môj otec, ale tiež tam pracovali jeho matka a otec -, dnes nepracujú a nemajú vzdelanie na niečo iné.

Centrum môjho mesta vyzerá zle a nikto neinvestuje peniaze. Viacero rodín sa sťahuje do iných krajín ako Nemecko a Rakúsko. Tiež sa hovorí, že INA bude fungovať ešte niekoľko rokov a keď INA už nebude fungovať v Sisaku, nič nezostane, pretože nikto nebude mať prácu.

Lucija Devčić je v treťom roku bakalárskeho štúdia slovakistiky na Univerzite v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára