27. decembra 2012

Maja Mucko: Keby som mohla zmeniť svet

Dnešný svet rozhodne nie je rajom. Hlad, zneužívanie, bezdomovectvo, chudoba, znečisťovanie a ďalšie nebezpečenstvá sú až príliš časté. Hoci svet nikdy nebol a pravdepodobne nikdy nebude dokonalý, to nie je ospravedlnenie nepokúsiť sa o to.

Maja Mucko
Keby som mohla zmeniť svet, prvá vec, ktorú by som urobila, by bolo ukončenie svetového hladu a bezdomovectva. Každý človek by mal prístrešie a nikto z celého sveta by netrpel podvýživou alebo nešiel by spať hladný. Nikto by nebol chudobný, lebo každá krajina by mala rovnaký počet prírodných zdrojov a potravín. Aj peniaze by neboli stredom všetkého a neboli by kritériom ľudského úspechu. Boli by len súčasťou života a nikto by nikoho  nešikanoval a ani neklamal pre peniaze.

Keby som mala moc zmeniť svet, neboli by žiadne vojny. Národy by sa naučili odpúšťať a zabúdať na vzájomne chyby a rešpektovali by inú kultúru, náboženstvo a inosť. Politika a lídri krajín by nemali taký veľký vplyv na hospodárstvo, ekonómiu alebo sociálny život ľudí. Každý človek by mal rovnaké ľudské práva. Deti by nemuseli pracovať a ženy by sa nemuseli starať len o domácnosť a mužov. Nebol by ani útlak ani sexuálne znásilnenia.

Nakoniec, myslím si, že keby ľudia žili v nejakom takom svete, na svete by nebolo toľko závisti a žiarlivosti a životy ľudí by boli jednoduchšie a krajšie. Všetci by sa rešpektovali a hľadali spôsoby, ako pomôcť, aby ten náš svet bol ešte lepší.

Maja Mucko (1991) je v treťom roku bakalárskeho štúdia slovakistiky na Inštitúte západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára