17. apríla 2019

Hana Palac: Odkaz Jána Kuciaka

Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať názory ostatných. Je to jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. Ale je to pravda v dnešnej dobe? Naozaj môžeme vždy povedať vlastný názor bez následkov?

16. apríla 2019

Filip Jalšovec: Prečo je sloboda médií dôležitá

Videl som dokumentárny film o vražde slovenského novinára Jána Kuciaka. Vražda Jána Kuciaka bola útokom na demokratické hodnoty súčasnej slovenskej spoločnosti a priniesla so sebou začiatok procesu zmeny.

12. apríla 2019

Sara Šabani: Sloboda slova

Sloboda prejavu alebo sloboda slova je možnosť hovoriť naše názory, všetko, čo si myslíme, bez obavy a strachu, že nás niekto zabije alebo potrestá. Ona charakterizuje demokratické krajiny, kde sa možno vyjadriť akýmkoľvek spôsobom chceme. Nikto nás neobmedzuje, ale hranice aj tak existujú. Môže sa používať iba v medziach slušnosti a pravdivosti, jednoduchšie povedané, nemali by sme povedať všetko, čo nám slina na jazyk donesie.

2. apríla 2019

Lucija Ažić: Sloboda prejavu a dôležitosť novinárov

Sloboda prejavu je právo vyjadriť svoje názory bez toho, aby boli potrestané. Je jedným zo základných ľudských práv a je základným princípom demokracie. Myslím si, že všetci by mali mať slobodu prejavu, a tí ktorí ju už majú, mali by ju bez strachu používať. Bohužiaľ, v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, je strach veľkým problémom. Ľudia sa obávajú niečo povedať, lebo vedia, že, ak povedia niečo alebo napíšu, čo „nesmú“...

29. marca 2019

Vlatka Pezer: Prečo sú novinári dôležití

«Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.» (Tretí oddiel, Politické práva, článok 26). Toto hovorí článok, ktorý sa nachádza v Ústave Slovenskej republiky.

28. marca 2019

Monika Cecelja: Dôležitosť žurnalistiky a slobody prejavu

Ak by sa nás niekto spýtal, ako vyzerá náš obyčajný deň, každý z nás by povedal rozdielne veci, ale jedna vec by pravdepodobne bola rovnaká – každý z nás je aspoň raz denne v kontakte s nejakým typom masmédia. Ráno, pred nástupom do práce, čítame noviny, na ceste do práce počúvame rádio v aute, v práci surfujeme na internete, i keď prídeme domov, sledujeme tiež správy v televízii. To všetko sú formy žurnalistiky, s ktorými sa stretávame každý deň. Prečo potom má žurnalistika takú veľkú úlohu v dnešnej spoločnosti?

27. marca 2019

Magdalena Mioković: K slobode slova

Sloboda slova nie je iba sloboda, ale aj povinnosť. Aby sa sloboda slova zodpovedne používala, musíme si odpovedať na otázku: „Čo je sloboda slova?“ Sloboda slova  označuje právo jednotlivca, aby vyjadril svoj vlastný názor bez strachu, aspoň ja si to myslím. Sloboda slova je ľudské právo, ktoré by všetci mali mať a mohli ho použiť bez strachu a následkov. Najmä novinári.